Βομβαρδισμός εκπτώσεων για προσέλκυση πελατών στην ασφάλιση. Ένα ανέλεγκτο φαινόμενο

του Γιάννη Βερμισσώ

Στη δίνη των εκπτώσεων για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους που είτε είναι “black” είτε ” Cyber ” είτε “εορταστικοί” είτε άλλοι ευρηματικοί,  ευφάνταστοι, ελκυστικοί, κ.α. πέφτουν τα ασφάλιστρα, οι ασφάλειες και οι ασφαλίσεις. Με αποτέλεσμα ένα και μοναδικό: το διαφημιστικό μήνυμα που προτάσσεται να τραβήξει πελάτες, να κινητοποιήσει ενδιαφέρον, να θεωρηθεί ευκαιρία και τελικά κάποιοι να αποφασίσουν να πάρουν μια ασφάλεια. Μπορεί η συνέχεια να μην είναι ιντερνετική αλλά δια ζώσης.. Και τι με αυτό;  Το γεγονός είναι ένα: η ασφάλιση γίνεται υπό καθεστώς τηλε-ματικής προσέγγισης, διαφημιστικής παρουσίασης, ξεχωριστής συγκυρίας συναρτώμενης με κάτι ειδικό, σπέσιαλ, για λίγο διάστημα, της στιγμής. Που είναι η συμβουλή, η κουβέντα, οι ερωτοαπαντήσεις, η λύση αποριών η εξατομικευμένη πρόταση. Μια νέα διαδικασία, ένα νέο μοντέλο που έρχεται να εισάγει τον κόσμο της ταχύτητας του ίντερνετ του ακαριαίου εκεί που χρειάζεται η συζήτηση και η συμβουλή.  Και μάλιστα να τον εισάγει με “σημαίες ευκαιρίας”.  Το φαινόμενο βιαστικό με τον καταναλωτή να πασχίζει να αγοράσει κάτι που είναι ευκαιρία και δεν πρέπει να το χάσει..  Οι συνθήκες αλλοιώνουν την σημασία του ασφαλιστικού συμβολαίου και την ανάγουν σε κάτι πιο εύκολο από αυτό που είναι και κάτι που γίνεται και αποφασίζεται χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και γρήγορα και γιατί έτσι είναι και “γιατί έτσι είναι” και γιατί είναι και “ευκαιρία”. Το πρόβλημα πιο σύνθετο και πιο απειλητικό,  δημιουργεί λάθος εντυπώσεις και υπερβαίνει κατά πολύ τα απλά όρια του  αθέμιτου ανταγωνισμού. Είναι μια “πανδημία” που χρήζει έρευνα και νέα προσέγγιση.

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics