Ξεκάθαρη η άνοδος της παραγωγής στο 1ο επτάμηνο του έτους

Με εμφανή σημάδια προετοιμασίας για μια επόμενη, μεγαλύτερη άνοδο η παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο 7μηνο του έτους κατέδειξε ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης αρχίζει να βρίσκει υψηλότερο αντίκρισμα στην κοινωνία και να εισέρχεται σε νέα πεδία εργασιών. Όπως προκύπτει από τη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ που μπορείτε να δείτε παρακάτω:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics