Χρήσιμες πληροφορίες για τη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία

 

Από τη Σταυρούλα Κίκιρα και τη Λία Παπαζυμούρη*

 

Εκτός από τη ρύθμιση οφειλών των φορολογουμένων προς την εφορία σε 100 δόσεις γεγονός είναι και η ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ κλπ) όπου περιλαμβάνεται και αυτή στον νόμο 4321 που ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή.

Μπορεί οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία να μην είναι στα ύψη που είναι οι αντίστοιχες οφειλές προς την εφορία αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μία ρύθμιση που θα βοηθήσει τα ταμεία να αυξήσουν τα έσοδα και να καλυτερέψουν τα αποθεματικά τους. Επίσης θα βοηθήσει και τους οφειλέτες προς τα ταμεία να κάνουν μία νέα αρχή και να ρυθμίσουν οφειλές που κουβαλούν εδώ και πολλά χρόνια και τους επιβαρύνουν με πολλές προσαυξήσεις αλλά και με την απειλή των κατασχέσεων και των ποινικών διώξεων.

Με τις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όλα τα θέματα της ρύθμισης και να απαντήσουμε σε όλες τις πιθανές απορίες του κόσμου αλλά και να επισημάνουμε τα σημεία που θέλουν μεγάλη προσοχή.

 

 • Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;

Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015. Αναλυτικότερα για το ΙΚΑ ρυθμίζονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 02/03/2015, ήτοι οφειλές περιόδων απασχόλησης έως 31/01/2015 συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2014 . Για τον ΟΑΕΕ οφειλές χρονικής περιόδου έως 31/12/2014 και για τον Ο. Γ. Α. οφειλές χρονικής περιόδου έως 30/06/2014.

Δεν εντάσσονται στη ρύθμιση οφειλές από προαιρετική ασφάλιση, έκπτωτους προμηθευτές, φαρμακοποιούς, αχρεωστήτως καταβληθείσα μισθοδοσία, υπεξαίρεση και αυτοτελή πρόστιμα.

 • Οι παλαιότερες ρυθμίσεις που υπάρχουν και είναι σε ισχύ μπαίνουν στην νέα ρύθμιση των 100 δόσεων;

Ναι, στην ρύθμιση μπορούν να μπουν εάν το επιθυμεί ο οφειλέτης οφειλές οι οποίες κατά ημερομηνία της αίτησης έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Όμως σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός των δόσεων δεν θα είναι 100 αλλά θα είναι η διαφορά του ανώτατου αριθμού δόσεων που προβλέπεται μείον τις δόσεις που έχει ήδη πληρώσει με την προηγούμενη ρύθμιση. Για παράδειγμα υπάρχει οφειλέτης που έχει πληρώσει 12 δόσεις με προηγούμενη ρύθμιση που είναι σε ισχύ, τότε θα έχει δικαίωμα να ρυθμίσει σε 88 δόσεις ( 100-12=88) .

 • Ποια είναι το ελάχιστο ποσό δόσης που μπορεί να οριστεί;

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

 • Πόση είναι η έκπτωση που θα κερδίσει ο οφειλέτης κάνοντας τη ρύθμιση;

Η έκπτωση των προσαυξήσεων εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων που θα ρυθμίσει ο οφειλέτης και αναλυτικότερα προβλέπεται στην:

i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
ii. Ρύθμιση έως 36 δόσεις, έκπτωση 80%.
iii. Ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
iv. Ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις, έκπτωση 60%.
v. Ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.

Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει μείωση κεφαλαίου αλλά και μείωση επί των αυτοτελών προστίμων ΠΕΠ, ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ.

Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης στην περίπτωση που επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

 • Εάν δοθεί κάποια προκαταβολή θα μπορεί να υπάρξει έξτρα μείωση στις προσαυξήσεις;

Όχι δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη για τη ρύθμιση των ταμείων.

 • Τα ρυθμιζόμενα ποσά θα έχουν τόκο;

Για ρυθμιζόμενα ποσά μέχρι 5.000 ευρώ δεν θα υπάρχει κανένα επιτόκιο. Για ρυθμιζόμενα ποσά που ξεπερνούν συνολικά τις 5.000 ευρώ θα υπάρχει επιβάρυνση με ετήσιο επιτόκιο 3%.

Ακόμη προβλέπεται μηνιαία προσαύξηση 0,25% για εκπρόθεσμη πληρωμή δόσης της ρύθμισης.

 • Πως γίνεται η αίτηση και μέχρι πότε θα πρέπει να γίνει;

Δυστυχώς δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής ηλεκτρονική αίτηση υποβολής στη ρύθμιση για κανένα ταμείο.

Οι οφειλέτες του ΙΚΑ θα υποβάλλουν την αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση απευθείας στην υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο ή στην ταμειακή υπηρεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. που ανήκει ο οφειλέτης.

Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ θα υποβάλουν αίτηση στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΕ που ανήκουν εκτός εάν οι οφειλές έχουν σταλθεί στο Κ.Ε.Α.Ο που η αίτηση θα γίνεται εκεί.

Η αίτηση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου, με βασική προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες εισφορές. Επίσης ταυτόχρονα με την αίτηση θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση.

 

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρεί ο οφειλέτης για να μη χαθεί η ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση:

α. καθυστέρησης πέραν της μίας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης

β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών

 • Τι συνέπειες θα έχει η απώλεια της ρύθμισης;

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως συνέπειες την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα. Βέβαια θα διατηρεί ο οφειλέτης το δικαίωμα να ρυθμίσει τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, ρύθμιση η οποία δεν έχει όμως ευεργετικές ιδιότητες.

 • Εκτός από τη μείωση των προσαυξήσεων τι άλλο κερδίζει ο οφειλέτης που έκανε τη ρύθμιση; Μπορεί να μεταβιβάσει ακίνητο; Μπορεί να εισπράξει χρήματα από το δημόσιο;

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση θα χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο θα πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Θα αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η αναγκαστική εκτέλεση επί κινητών και ακινήτων σε βάρος τους και θα αναβάλλεται η εκτέλεση οποιασδήποτε ποινής και θα διακόπτεται εάν έχει αρχίσει.

 • Μπορεί η αίτηση να γίνει αργότερα από τις 30 Απριλίου;

Μόνο σε μία περίπτωση μπορεί να γίνει αυτό για οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε και συγκεκριμένα για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους, καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.1, με αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μέχρι τις 31.3.2016. Οι ρυθμίσεις αυτές όμως δεν έχουν εφαρμογή για οφειλές ατομικών επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.A.M. από απασχόληση προσωπικού.

 

*Η κυρία Σταυρούλα Κίκιρα είναι Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας και η κυρία Λία Παπαζυμούρη Λογίστρια στη Λογιστική και Φοροτεχνική εταιρεία Παντελής Παν. & Συνεργάτες.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics