ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Πλ. Κάνιγγος 20- 101 81 Αθήνα
Τηλ. 210 3816241, fax: 210 3842642

Web : www.ypan.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Πλ. Κάνιγγος 20- 101 81 Αθήνα
Τηλ. 210 3816241, fax: 210 3842642

Web : www.ypan.gr

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics