Υψηλή συμμετοχή και ενδιαφέρον στο Webinar ΕΕΑ-ΠΑΠΕΙ “Σύγχρονες εξελίξεις της Αναλογιστικής Επιστήμης και της Αντασφάλισης”

Με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και εξαιρετικά ποιοτικά γενικά και εξειδικευμένα στοιχεία εξελίχθηκε το webinar που αποσκοπούσε στην παροχή επιστημονικής γνώσης στους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές το οποίο διοργάνωσε το ΕΕΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οι δύο εισηγητές ο κ. Απόστολος Μποζίκας, Διδάσκων Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και ο κ. Δημήτριος Πούλος από την Διεύθυνση Αντασφαλίσεων της  ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική έδωσαν σημαντικά στοιχεία στους τομείς αναλογιστικής και αντασφάλισης. Οι παρουσιάσεις τους περιείχαν γενικές και ειδικές πληροφορίες με εξαιρετικά στοιχεία που συνέβαλλαν σε ενημέρωση και επιμόρφωση όσων παρακολουθούσαν. Παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και δόθηκε πληροφόρηση και πρακτική γνώση για το τι είναι και ποιες εξελίξεις υπάρχουν στις δυο αυτές παραμέτρους της ιδιωτικής ασφάλισης: τον αναλογισμό και την  αντασφάλιση.
Δ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
Το διαδικτυακό σεμινάριο χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας και πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ κ. Δ. Γαβαλάκης αναφέροντας ότι αποτελεί την εκκίνηση της σημαντικής συνεργασίας που ξεκίνησε το Επιμελητήριο με το Πανεπιστήμιο και αποβλέπει στην παροχή γνώσεων στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλο το φάσμα των εργασιών τους. Ανέφερε ακόμα ότι η συνεργασία περιλαμβάνει και την εκπόνηση μελετών και πρόσθεσε πώς από το ΕΕΑ εξελίσσονται διαχρονικά δράσεις με επίκεντρο την πολύπλευρη ενίσχυση, εκπαίδευση και κατάρτιση του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και προωθούνται αιτήματα του κλάδου με στόχο την ανάπτυξή του. Μεταφέροντας και τον χαιρετισμό του προέδρου του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου ο κ. Γαβαλάκης ευχαρίστησε του παρευρισκόμενους και απέστειλε το μήνυμα στήριξης του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέσα από ενέργειες, παροχές, υπηρεσίες και διεκδικήσεις του Επιμελητηρίου.
ΤΟ WEBINAR
Το συγκεκριμένο webinar ανήκει σε αυτά που στοχεύουν στην σύνδεση της επιστήμης με την πρακτική καθημερινότητα. Στην διάρκειά του αναδείχθηκε η καθοριστική σημασία της Αντασφάλισης για την λειτουργία των ασφαλιστικών μηχανισμών, ενώ επισημάνθηκαν και οι εξελίξεις της Αναλογιστικής Επιστήμης.
Το σεμινάριο κράτησε μέχρι την ολοκλήρωσή του το ενδιαφέρον αυτών που το παρακολούθησαν και συνέβαλλε στην πάγια επιδίωξη του ΕΕΑ για επιμόρφωση, ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του και ευρύτερα στους απανταχού της χώρας επαγγελματίες του κλάδου.
Τον συντονισμό του webinar έκανε ο συνεργάτης σύμβουλος διοίκησης του ΕΕΑ κ. Γιώργος Φλωράς.
Ο ΓΓ του ΕΕΑ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης ευχαρίστησε και τους εισηγητές και το επιστημονικό δυναμικό του ΠΑΠΕΙ για την εξελισσόμενη συνεργασία.
Στην άνω φωτό  κ. Μποζίκας.              Στην άνω φωτό ο κ. Πούλος
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics