Δημόσιοι διαγωνισμοί: ποιες ασφαλιστικές τους κερδίζουν, πως διαμορφώνονται τα κριτήρια επιλογής & η παρέμβαση της εποπτείας

Δημόσιοι διαγωνισμοί: ποιες ασφαλιστικές τους κερδίζουν, πως διαμορφώνονται τα κριτήρια επιλογής & η παρέμβαση της εποπτείας

 Του Γιάννη Βερμισσώ Η συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στους δημόσιους διαγωνισμούς αποτελεί θέμα ιδιαίτερης σημασίας καθώς έχει οικονομικό ενδιαφέρον και...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics