Γιώργος Γκοτζαγεώργης: Τα “μέτωπα μάχης” της ιδιωτικής ασφάλισης και οι επιλογές της «Ευρωπαϊκή Πίστη»

Γιώργος Γκοτζαγεώργης: Τα “μέτωπα μάχης” της ιδιωτικής ασφάλισης και οι επιλογές της «Ευρωπαϊκή Πίστη»

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνονται στην ασφαλιστική αγορά, η οποία επαναπροσδιορίζει τα στάνταρ της αποτελεσματικότητας του...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics