Σεμινάριο: «Οδικός Χάρτης για τη Ρύθμιση Οφειλών, διαπραγμάτευση με τους πιστωτές & επίλυση διαφορών με εξωδικαστική διαβούλευση»

Σεμινάριο: «Οδικός Χάρτης για τη Ρύθμιση Οφειλών, διαπραγμάτευση με τους πιστωτές & επίλυση διαφορών με εξωδικαστική διαβούλευση»

  Πρόσκληση Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ε.Ε.Α.) , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EWEUROPE»/ COS-EarlyWarningEU- «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη...
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics