Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ και Πανεπιστημίου Πειραιώς «Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων»

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ και Πανεπιστημίου Πειραιώς «Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων»

Η νέα Ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics