Η 10η Ημερίδα του InsuranceForum.gr : Οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και η εφαρμογή του Solvency II.  Εταιρείες και Διαμεσολαβητές μπροστά σε νέα δεδομένα

Η 10η Ημερίδα του InsuranceForum.gr : Οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και η εφαρμογή του Solvency II. Εταιρείες και Διαμεσολαβητές μπροστά σε νέα δεδομένα

Η 10η Ημερίδα του InsuranceForum.gr Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, PORTO PALACE, Θεσσαλονίκη. Οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και η εφαρμογή...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics