Φοροκίνητρα, νέο ρόλο, και αναγνώριση της ιδιωτικής ασφάλισης από κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην ΓΣ της ΕΑΕΕ

Φοροκίνητρα, νέο ρόλο, και αναγνώριση της ιδιωτικής ασφάλισης από κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην ΓΣ της ΕΑΕΕ

του Γιάννη Βερμισσώ Σημαντική διαβεβαίωση από την κυβέρνηση και χρονοδιάγραμμα μεταρρυθμίσεων που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση ξεκινώντας με φοροαπαλλαγές ασφαλίστρων “περιουσίας”...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics