Σήμερα στις 16.00 το webinar της ΕΕΑΕ: “Σύγχρονη Διοίκηση Γραφείων και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία”  ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Σήμερα στις 16.00 το webinar της ΕΕΑΕ: “Σύγχρονη Διοίκηση Γραφείων και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία” ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Διαδικτυακή Εκδήλωση πραγματοποιεί η ΕΕΑΕ  σήμερα  Τετάρτη 24/11/21 και ώρα 4μμ. με θέμα :  “Σύγχρονη Διοίκηση Γραφείων και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης....
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics