ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ-WEBINAR: “Αναλογιστική Τιμολόγηση Ασφαλιστικών Προγραμμάτων” σε συνεργασία E.E.A. -Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ-WEBINAR: “Αναλογιστική Τιμολόγηση Ασφαλιστικών Προγραμμάτων” σε συνεργασία E.E.A. -Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος

Ένα νέο webinar ΔΩΡΕΑΝ για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές διοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος, και...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics