Η INTERAMERICAN και η ANYTIME, χορηγοί του έργου των πιλοτικών δοκιμών  των αυτοματοποιημένων οχημάτων (χωρίς οδηγό)  μαζικής μεταφοράς επιβατών στα Τρίκαλα.

Η INTERAMERICAN και η ANYTIME, χορηγοί του έργου των πιλοτικών δοκιμών των αυτοματοποιημένων οχημάτων (χωρίς οδηγό) μαζικής μεταφοράς επιβατών στα Τρίκαλα.

Η INTERAMERICAN και η ANYTIME, χορηγοί του έργου των πιλοτικών δοκιμών των αυτοματοποιημένων οχημάτων (χωρίς οδηγό) μαζικής μεταφοράς επιβατών στα...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics