Κίνητρα πωλήσεων και άνοιγμα σε νέο δυναμικό επιχειρεί η ΕΘΝΙΚΗ. Σήμερα συνάντηση με δ/ντές αποκλειστικού δικτύου

Κίνητρα πωλήσεων και άνοιγμα σε νέο δυναμικό επιχειρεί η ΕΘΝΙΚΗ. Σήμερα συνάντηση με δ/ντές αποκλειστικού δικτύου

Του Γιάννη Βερμισσώ Αναθεωρεί παλιές τακτικές, εισάγει νέα στοιχεία, αναζητεί δυναμικό και διαβλέπει άλλες προοπτικές επιβραβεύοντας ποιοτικά και παραγωγικά αποτελέσματα...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics