Νομική Προστασία  το τελευταίο δίμηνο για αναδρομικά, δώρα & επιδόματα του Δημοσίου, σχεδόν 2.000 άτομα στα δικαστήρια μέσω της ARAG

Νομική Προστασία  το τελευταίο δίμηνο για αναδρομικά, δώρα & επιδόματα του Δημοσίου, σχεδόν 2.000 άτομα στα δικαστήρια μέσω της ARAG

Η περιπέτεια ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2018 όταν με αποφάσεις περιφερειακών δικαστηρίων άνοιξε το θέμα της διεκδίκησης των μνημονιακών...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics