Μεγαλύτερη προστασία με αλλαγή Οδηγιών για -ασφαλιστικα-επενδυτικά προϊόντα- Ενισχύεται η αξία της συμβουλής με διατήρηση της προμήθειας

Μεγαλύτερη προστασία με αλλαγή Οδηγιών για -ασφαλιστικα-επενδυτικά προϊόντα- Ενισχύεται η αξία της συμβουλής με διατήρηση της προμήθειας

Νέα μέτρα-πλαίσιο ισχύουν για τις λιανικές επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά- ασφαλιστικά προϊόντα καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε καινούργια δεδομένα αναθεωρώντας βασικές...
Έρευνα:  Οι ελληνικές επιχειρήσεις δαπανούν κατά μ.ο. 78 ημέρες ετησίως για διαχείριση πληρωμών

Έρευνα: Οι ελληνικές επιχειρήσεις δαπανούν κατά μ.ο. 78 ημέρες ετησίως για διαχείριση πληρωμών

Η αποτελεσματική διαχείριση του κύκλου πληρωμών και η αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν στρατηγικές πλέον προτεραιότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν...
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics