Το 5ο επιτυχημένο webinar για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ΕΕΑ-ΙΧΟΣ) ανέδειξε την προσαρμογή του κλάδου στο νέο περιβάλλον

Το 5ο επιτυχημένο webinar για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ΕΕΑ-ΙΧΟΣ) ανέδειξε την προσαρμογή του κλάδου στο νέο περιβάλλον

Μια νέα πραγματικότητα, διαφορετικό περιβάλλον, αλλαγές και καθημερινότητα με καινούργια στοιχεία καλείται να διαχειριστεί ο κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, υπό την...
Η παραγωγή, η τηλεργασία και η στάση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην «καραντίνα» σε έρευνα της ΕΕΑΕ

Η παραγωγή, η τηλεργασία και η στάση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην «καραντίνα» σε έρευνα της ΕΕΑΕ

Προσαρμόστηκαν και απέδωσαν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στις συνθήκες της καραντίνας αξιοποιώντας και τα διάφορα «εργαλεία» της ιντερνετικής εποχής. Ενδιαφέροντα στοιχεία...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics