Η Εθνική Ασφαλιστική απορροφά την αύξηση του Φόρου Ασφαλίστρων για 600.000 ασφαλισμένους της

Η Εθνική Ασφαλιστική απορροφά την αύξηση του Φόρου Ασφαλίστρων για 600.000 ασφαλισμένους της

Κανένας ασφαλισμένος της Εθνικής Ασφαλιστικής, με ασφαλιστήρια Κλάδου Αυτοκινήτου και με ασφαλιστήρια κατοικίας Κλάδου Περιουσίας (τυποποιημένα πακέτα ασφάλισης), δεν πρόκειται...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics