Εκπρόσωποι θεσμών, φορέων εκπροσώπησης της αγοράς & των ασφαλιστικών εταιρειών χαιρετίζουν την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Εκπρόσωποι θεσμών, φορέων εκπροσώπησης της αγοράς & των ασφαλιστικών εταιρειών χαιρετίζουν την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων αύριο 18 Μαΐου 2019 γίνεται πραγματικότητα. Τη χαιρετίζουν θεσμικοί φορείς, και κορυφαίοι εκπρόσωποι της...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics