Μια θέση στο ΕΣΠΑ κέρδισε η διαμεσολάβηση- Μεγάλη αναγνώριση και επιτυχία για τον κλάδο στην 4η Εθνική Συνδιάσκεψη- Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, Σωματεία, Επιμελητήρια  ήταν όλοι εκεί.

Μια θέση στο ΕΣΠΑ κέρδισε η διαμεσολάβηση- Μεγάλη αναγνώριση και επιτυχία για τον κλάδο στην 4η Εθνική Συνδιάσκεψη- Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, Σωματεία, Επιμελητήρια ήταν όλοι εκεί.

Στο επόμενο ΕΣΠΑ οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα είναι ¨εντός¨, θα ρυθμιστεί μεσοπρόθεσμα  το θέμα που προσωρινά πάγωσε για την υποχρεωτική...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics