Άρειος Πάγος: “Καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος” η αναγωγή ασφαλιστικής εταιρίας σε ασφαλισμένο με ληγμένη άδεια οδήγησης

Άρειος Πάγος: “Καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος” η αναγωγή ασφαλιστικής εταιρίας σε ασφαλισμένο με ληγμένη άδεια οδήγησης

Aπόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά σε αναίρεση ασφαλιστικής εταιρίας για Eφετειακή απόφαση για εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης λόγω λήξης της...
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics