Υδρόγειος : Ευκολία στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή ασφαλιστικών εγγράφων – EasySign

Υδρόγειος : Ευκολία στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή ασφαλιστικών εγγράφων – EasySign

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική εμπλουτίζει τις ψηφιακές της υπηρεσίες προς τους πελάτες και συνεργάτες της και απλοποιεί περαιτέρω τις διαδικασίες ασφάλισης με...
ΔΥΝΑΜΙΣ: Νέα πρόταση στην ασφάλιση αγροτικών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων & μηχανημάτων έργου

ΔΥΝΑΜΙΣ: Νέα πρόταση στην ασφάλιση αγροτικών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων & μηχανημάτων έργου

Ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα που αφορούν στην κάλυψη αγροτικών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων έργου προωθεί η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, συνεχίζοντας να...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics