Δωρεά στη ΜΕΘ του ΣΩΤΗΡΙΑ από “Ατλαντική”  “Μινέττα”, “NP Ασφαλιστική”  “Συνεταιριστική” και “Υδρόγειο”

Δωρεά στη ΜΕΘ του ΣΩΤΗΡΙΑ από “Ατλαντική” “Μινέττα”, “NP Ασφαλιστική” “Συνεταιριστική” και “Υδρόγειο”

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, NP Ασφαλιστική, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ασφαλιστική και ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ασφαλιστική, προχώρησαν, στη δωρεά ενός Συστήματος Μακράς...
EurolifeFFH: Προγράμματα επαναπιστοποίησης με “ανοικτή” και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μέλη των ΕΕΑ, ΕΕΘ και Επιμελητηρίου Αργολίδας

EurolifeFFH: Προγράμματα επαναπιστοποίησης με “ανοικτή” και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μέλη των ΕΕΑ, ΕΕΘ και Επιμελητηρίου Αργολίδας

Η EurolifeFFH, παραμένοντας σταθερά στο πλευρό των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.), μέσω της οποίας...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics