ΕΘΝΙΚΗ: Διαμαρτυρίες, προτάσεις για είσοδο στο Χρηματιστήριο, και επικριτικές προσεγγίσεις για την πώλησή της

ΕΘΝΙΚΗ: Διαμαρτυρίες, προτάσεις για είσοδο στο Χρηματιστήριο, και επικριτικές προσεγγίσεις για την πώλησή της

Με ερωτηματικά, απορίες, αναφορές σε “κυοφορούμενα σκάνδαλα”, προβολή τεκμηρίων ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής καταφέρεται στην εξέλιξη πώλησης της εταιρείας...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics