Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση μαζί με το ΕΕΑ στο πλευρό των πυρόπληκτων περιοχών της Ευβοίας

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση μαζί με το ΕΕΑ στο πλευρό των πυρόπληκτων περιοχών της Ευβοίας

Με αμεσότητα τα Σωματεία εκπροσώπησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών να συνδράμουν με παροχές στις...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics