Πρόσκληση σε ψήφισμα ενάντια στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής από ΟΑΣΕ – ΣΥΑΕ – ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση σε ψήφισμα ενάντια στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής από ΟΑΣΕ – ΣΥΑΕ – ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Η ΟΑΣΕ και ο ΣΥΑΕ συμπαρίστανται και υποστηρίζουν το ψήφισμα του Σύλλογο Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, μιας υγιούς και...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics