Ποιοι πέρασαν στις εξετάσεις της 3ης και 4ης Ιουλίου 2021 στη Θεσσαλονίκη (Δείτε πίνακες)

Ποιοι πέρασαν στις εξετάσεις της 3ης και 4ης Ιουλίου 2021 στη Θεσσαλονίκη (Δείτε πίνακες)

Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής....
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics