Καταναλωτής δεν είχε αντιληφθεί ότι to προϊόν (Unit Linked) μέσω τράπεζας ήταν ασφαλιστικό. Τι έκρινε ο Άρειος Πάγος

Καταναλωτής δεν είχε αντιληφθεί ότι to προϊόν (Unit Linked) μέσω τράπεζας ήταν ασφαλιστικό. Τι έκρινε ο Άρειος Πάγος

Καταναλωτής προσέφυγε δικαστικά κατά τράπεζας  ισχυριζόμενος ότι δεν αντιληφθηκε πως το  επενδυτικό προϊόν τύπου Unit Linked ήταν ασφαλιστικό προϊόν αλλά προθεσμιακή...
Έκλεισε η συμφωνία εξαγοράς από το NN Group μονάδων της Metlife σε Ελλάδα και Πολωνία με τίμημα  584 εκ. ευρώ

Έκλεισε η συμφωνία εξαγοράς από το NN Group μονάδων της Metlife σε Ελλάδα και Πολωνία με τίμημα 584 εκ. ευρώ

·      Το NN Group θα αποκτήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLife στην Πολωνία και στην Ελλάδα έναντι τιμήματος 584 εκατομμυρίων ευρώ1. ·      Θα ενισχυθεί η ηγετική θέση...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics