Έξυπνες ιδέες ενίσχυσης επιχειρήσεων και επαγγελμάτων με νέα ασφαλιστικά προϊόντα από την April Canada

Έξυπνες ιδέες ενίσχυσης επιχειρήσεων και επαγγελμάτων με νέα ασφαλιστικά προϊόντα από την April Canada

Η April Canada ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών πρακτόρων,...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics