Γ. Χατζηθεοδοσίου στον “Χ-τύπο”: “Για να είναι το 2022 μια καλύτερη χρονιά πρέπει άμεσα να……

Γ. Χατζηθεοδοσίου στον “Χ-τύπο”: “Για να είναι το 2022 μια καλύτερη χρονιά πρέπει άμεσα να……

Άρθρο του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, στην εφημερίδα “Χ-τύπος”. Συνήθως τέτοια...
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics