Σήμερα στις 17:00: Διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΕΑ για το πώς θα γίνει η ένταξη στο πρόγραμμα των 50 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας με συμμετοχή του υφ. Ανάπτυξης κ. Ι. Τσακίρη και του Περ. Αττικής κ. Γ. Πατούλη

Σήμερα στις 17:00: Διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΕΑ για το πώς θα γίνει η ένταξη στο πρόγραμμα των 50 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας με συμμετοχή του υφ. Ανάπτυξης κ. Ι. Τσακίρη και του Περ. Αττικής κ. Γ. Πατούλη

Στην ενημέρωση όλων των δικαιούχων -οπότε και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών- για να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 50 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας...
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics