Ευρωκλινική Αθηνών:  Ένας χρόνος αριστείας για το Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς & Παραθυρεοειδών Αδένων

Ευρωκλινική Αθηνών: Ένας χρόνος αριστείας για το Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς & Παραθυρεοειδών Αδένων

Το Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων της Ευρωκλινικής Αθηνών, με επικεφαλής τον εξειδικευμένο χειρουργό Δρ. Ευάγγελο Καρβούνη επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics