Σήμερα η εκδήλωση για «2η ευκαιρία» και «Προειδοποίηση Επιχειρήσεων» από ΕΕΑ με ΓΣΕΒΕΕ – LIVE STREAMING

Σήμερα η εκδήλωση για «2η ευκαιρία» και «Προειδοποίηση Επιχειρήσεων» από ΕΕΑ με ΓΣΕΒΕΕ – LIVE STREAMING

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων και...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics