Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί τη θέση του Ε.Ε.Α να διατηρηθεί η υποχρεωτικότητα στην εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια

Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί τη θέση του Ε.Ε.Α να διατηρηθεί η υποχρεωτικότητα στην εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια

Πλήρη ταύτιση απόψεων με τις θέσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την ανάγκη διαφύλαξης της αυτοτέλειας των Επιμελητηρίων και αναβάθμισης...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics