Ενστάσεις EIOPA για την ΕΕ που δεν υιοθέτησε πρότασή της για προστασία καταναλωτών από ασφαλιστικές με διασυνοριακές συναλλαγές

Ενστάσεις EIOPA για την ΕΕ που δεν υιοθέτησε πρότασή της για προστασία καταναλωτών από ασφαλιστικές με διασυνοριακές συναλλαγές

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) χαιρετίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του Solvency...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics