Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να Ανανεώνουν το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης μέσω του e-Επιμελητηρίου

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να Ανανεώνουν το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης μέσω του e-Επιμελητηρίου

Μια ακόμα παροχή διευκόλυνσης των μελών του μέσω των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουέθεσε σε εφαρμογή το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics