Που και γιατί καταγγέλλουν τις ασφαλιστικές οι καταναλωτές-στην έκθεση του Συνήγορου τ. Καταναλωτή -Συνολική αύξηση των καταγγελιών λόγω ηλεκτρονικού εμπορίου

Που και γιατί καταγγέλλουν τις ασφαλιστικές οι καταναλωτές-στην έκθεση του Συνήγορου τ. Καταναλωτή -Συνολική αύξηση των καταγγελιών λόγω ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι καταγγελίες των καταναλωτών για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες συνεχίζουν να υφίστανται ως φαινόμενο όπως αυτό αποτυπώνεται...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics