ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: Αναζητά Υπεύθυνο Νομικής Υπηρεσίας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: Αναζητά Υπεύθυνο Νομικής Υπηρεσίας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αναζητά Υπεύθυνο Νομικής Υπηρεσίας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης 10ετούς εμπειρίας για εσωτερική συνεργασία πλήρους απασχόλησης. Τα απαιτούμενα Προσόντα/Εμπειρία...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics