ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Ζητείται στέλεχος για Βοηθός Διακανονιστή στο Τμήμα Αποζημιώσεων Λοιπών Κλάδων

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Ζητείται στέλεχος για Βοηθός Διακανονιστή στο Τμήμα Αποζημιώσεων Λοιπών Κλάδων

Η Ευρώπη Ασφαλιστική αναζητεί να καλύψει θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με επαγγελματία που θα αναλάβει ως Βοηθός Διακανονιστής του Τμήματος Αποζημιώσεων Λοιπών Κλάδων...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics