Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  σε περιβάλλον webinar ή κατ΄έπιλογή φυσικής τάξης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ σε περιβάλλον webinar ή κατ΄έπιλογή φυσικής τάξης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας...
ΕΙΑΣ: Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Υποψηφίων Ασφαλιστικών Πρακτόρων

ΕΙΑΣ: Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Υποψηφίων Ασφαλιστικών Πρακτόρων

  Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών θα πραγματοποιήσει Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Υποψηφίων Ασφαλιστικών Πρακτόρων, προς τον σκοπό διευκόλυνσης...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics