ΕΠΕΦΑ: ‘Εναρξη του 8ου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

ΕΠΕΦΑ: ‘Εναρξη του 8ου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics