Με υψηλή συμμετοχή το Σεμινάριο του ΕΕΠ :«Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον ασφαλιστικό κλάδο»

Με υψηλή συμμετοχή το Σεμινάριο του ΕΕΠ :«Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον ασφαλιστικό κλάδο»

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, δράττοντας την ευκαιρία της διοργάνωσης της 3ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στον Πειραιά, στο πλαίσιο των...
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό αφιέρωμα 2 προγραμμάτων στις ασφαλίσεις Φυσικών Καταστροφών, Περ. Κινδύνων & Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό αφιέρωμα 2 προγραμμάτων στις ασφαλίσεις Φυσικών Καταστροφών, Περ. Κινδύνων & Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος

Οι Ασφαλίσεις Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, αναδεικνύονται σε έναν εκ των πλέον ανερχόμενων τομέων ασφαλιστικής...
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics