ΕΙΑΣ: Νέα προγράμματα επανεκπαίδευσης & επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΕΙΑΣ: Νέα προγράμματα επανεκπαίδευσης & επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις 75 ώρες Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής σας Τα νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών...
ΕΙΑΣ: Φροντιστηριακά Προγράμματα από τη Δ.Ε.Ι.Α. της ΤτΕ {ασφαλιστικός πράκτορας, μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων, επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενων σε ασφάλιση}

ΕΙΑΣ: Φροντιστηριακά Προγράμματα από τη Δ.Ε.Ι.Α. της ΤτΕ {ασφαλιστικός πράκτορας, μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων, επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενων σε ασφάλιση}

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα Το ΕΙΑΣ για την ολοκληρωμένη και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων οργανώνει φροντιστηριακό πρόγραμμα για τις...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics