ΕΙΑΣ: Φροντιστηριακά Προγράμματα από τη Δ.Ε.Ι.Α. της ΤτΕ {ασφαλιστικός πράκτορας, μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων, επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενων σε ασφάλιση}

ΕΙΑΣ: Φροντιστηριακά Προγράμματα από τη Δ.Ε.Ι.Α. της ΤτΕ {ασφαλιστικός πράκτορας, μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων, επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενων σε ασφάλιση}

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα Το ΕΙΑΣ για την ολοκληρωμένη και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων οργανώνει φροντιστηριακό πρόγραμμα για τις...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics