Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ «Applied Risk Management» UoA ARM, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ «Applied Risk Management» UoA ARM, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Δείτε τη σχετική προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ «Applied Risk Management» UoA ARM, του Τμήματος...
Το ΕΙΑΣ για την προστασία της υγείας του εκπαιδευτικού κοινού μέσω των ευέλικτων προγραμμάτων του

Το ΕΙΑΣ για την προστασία της υγείας του εκπαιδευτικού κοινού μέσω των ευέλικτων προγραμμάτων του

Πρώτιστο μέλημα του ΕΙΑΣ αποτελεί η εξασφάλιση άριστων δυνατοτήτων ευέλικτης παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος, σε συνθήκες προστασίας και διαφύλαξης...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics