Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ασφαλιστικός Σχεδιασμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων & Δομημένη Διαχείριση Φορολογικών Υποχρεώσεων μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων

Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ασφαλιστικός Σχεδιασμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων & Δομημένη Διαχείριση Φορολογικών Υποχρεώσεων μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 – 19:20 Περιγραφή και Θεματολογία  Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics