Αυξημένο ενδιαφέρον Δήμων για συνεργασία με το Ε.Ε.Α. στα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

Αυξημένο ενδιαφέρον Δήμων για συνεργασία με το Ε.Ε.Α. στα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

Αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση για τη Δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics