Δήλωση Προέδρου Ε.Ε.Α. Ι. Χατζηθεοδοσίου «Η άρση των περιορισμών στις αναλήψεις ας είναι η αρχή της ανάκαμψης»

Δήλωση Προέδρου Ε.Ε.Α. Ι. Χατζηθεοδοσίου «Η άρση των περιορισμών στις αναλήψεις ας είναι η αρχή της ανάκαμψης»

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών σχετικά με την ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση των τραπεζικών περιορισμών που τόσα προβλήματα έχουν προκαλέσει...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics