Μ. Δημητριάδη: Προτάσεις για την εκπροσώπηση του επαγγέλματος, την ανάδειξή  του, τις σχέσεις με τις ασφαλιστικές και την ισορροπία της αγοράς

Μ. Δημητριάδη: Προτάσεις για την εκπροσώπηση του επαγγέλματος, την ανάδειξή του, τις σχέσεις με τις ασφαλιστικές και την ισορροπία της αγοράς

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Διαβλέπει το μέλλον των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ευοίνωνο και εξηγεί τους λόγους, ενώ παράλληλα καταθέτει προτάσεις για...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics