ΣΕΜΑ: Νέα υποχρεωτική ασφάλιση για τους “Διαχειριστές Αφερεγγυότητας” με τη συμβολή του ΣΕΜΑ   

ΣΕΜΑ: Νέα υποχρεωτική ασφάλιση για τους “Διαχειριστές Αφερεγγυότητας” με τη συμβολή του ΣΕΜΑ  

Την απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, με τίτλο «Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics