Απαγόρευση προσφοράς εκπτώσεων ή ειδικών ευεργετημάτων με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Απαγόρευση προσφοράς εκπτώσεων ή ειδικών ευεργετημάτων με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου

“Η προσφορά εκπτώσεων, ειδικών ευεργετημάτων, ωφελημάτων ή άλλων παροχών για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων αποτελεί...
“Να δοθεί άμεσα λύση στην φορολογική αντιμετώπιση των προμηθειών λόγω Συνταξιοδότησης ή άλλων θεμάτων”

“Να δοθεί άμεσα λύση στην φορολογική αντιμετώπιση των προμηθειών λόγω Συνταξιοδότησης ή άλλων θεμάτων”

Άμεση επίλυση του θέματος της φορολογικής αντιμετώπισης των προμηθειών,  που καταβάλλονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες σε περιπτώσεις Συνταξιοδότησης, Μόνιμης Ολικής...
© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics